top of page

7 hříchů

110 minut

Sedm postav propadne sedmi biblickým hříchům. Co se stane, když se všechny potkají v jednom dlouhém příběhu? Napraví se, nebo je jejich hříchy pohltí? 

Dramaturgie

První dějství
(15 min.) 

V úvodu moderátor představí všech sedm hříchů, seznámí diváky s průběhem večera a vyzve herce, aby se přišli ze svých hříchů vyzpovídat. Jaké předměty, osoby nebo myšlenky jsou s hříchy spojeny, to jim určí sami diváci. Scéna potemní a do jediného bodu světla postupně vcházejí herci a kají se. 

Druhé dějství

(30 minut)

Moderátor uvede sérii krátkých her, které určí, kdo bude ztělesňovat jaký hřích. Herci si při vstupu do scény vylosují náhodně jeden z hříchů, a ten v rámci krátkých her naplní. 

Přestávka

(15 minut)

Během přestávky mají diváci možnost ovlivnit druhou polovinu večera. Na forbíně jsou umístěné nádoby s portréty herců a do nich lidé vhazují svoje hlasy - každý člověk jeden hlas - podle toho, kterého herce, respektive postavu a její hřích, by rád viděl v hlavní roli. 

Třetí dějství

(50 min.)

Herci si během přestávky vytvoří kostým odpovídající postavě, kterou v první polovině ztělesnili. Do druhé půle proto nastupují už ve své postavě. Následuje volná improvizace, ve které se všechny hříšné postavy potkají v prostředí vybraném diváky.  

Technické požadavky

Sál pro 150-250 diváků

Jeviště s portály na obou stranách 

Šatna pro herce (10-12)

Mikrofony a ozvučení

Piano nebo vstup pro klávesy (6,5 mm jack)

bottom of page